انژکتور رنگپاش


انژکتور رنگپاش


پودر فلودایز شده در مخزن از لوله انژکتور مکش شده و در شلنگ گان به حرکت در می آید مقدار پودر با ازدیاد هوای ورودی به انژکتور افزایش می یابد. هوای همراه باعث حرکت بهتر پودر در شلنگ گان و همچنین پخش منظم پودر از گان و انتقال پودر به طرف قطعه می گردد.


رنگین پوشش پودر

شرکت رنگین پوشش پودر با بیش از 10 سال سابقه در زمینه تأمین دستگاههای رنگپاش الکترو استاتیک رنگ پودری و تجهیزات جانبی با هدف تأمین باکیفیت ترین محصول برای مشتریان و قرار گرفتن در صدر این صنعت نسبت به توسعه محصولات جدید با درنظر گرفتن نیازهای مشتریان خود شرکت در سراسر جهان همواره کوشا بوده و در این زمینه موفق به ادامه

گواهینامه ها  

Certification Certification